O nás Ceník Auto / moto park Najdete nás  

 

  AUTOŠKOLA ŠNAJDR ROKYCANY  

 

 

Nabízíme:

 

 

 

Výuku a výcvik k získání těchto skupin řidičských oprávnění:

 
 
Skupina: Popis: Minimální věk:
AM viz odkaz pod tabulkou 15
A1 viz odkaz pod tabulkou 16
A2 viz odkaz pod tabulkou 18
A viz odkaz pod tabulkou 24
B viz odkaz pod tabulkou 18
C viz odkaz pod tabulkou 21
D viz odkaz pod tabulkou 24
E přívěsy a návěsy B+E, C+E, D+E 18, 21, 24
T traktory s přípojným vozidlem 17
 
 

Podrobný popis rozsahu skupin řidičských oprávnění najdete na tomto odkazu.

 

 

 

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů:

 
 

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení.

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E.

Tato povinnost se nevztahuje na řidiče
a) vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km.h-1,
b) vozidel používaných ozbrojenými silami ČR, Policií ČR, obecní policií, Vězeňskou službou ČR, Celní správou ČR, Generální inspekcí bezpečnostních sborů a zpravodajskými službami ČR,
c) vozidel HZS ČR a jednotek požární ochrany, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv,
d) vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby,
e) vozidel ve zkušebním provozu a při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou a údržbou,
f) vozidel používaných při výcviku řidičů a při zkouškách řidičů,
g) vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,
h) vozidel používaných pro vlastní potřeby a
i) zemědělských a lesnických traktorů.

 

 

 

Manipulační (vysokozdvižné) vozíky:

 
     
 

Manipulační vozíky (MV)

Povinné školení řidičů MV

Výcvik řidičů MV

 

 

 

Návrhy a schvalování dopravně - provozních řádů (vnitřní řád skladu)

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět na úvodní stránku

 
   
© Autoškola Šnajdr Rokycany 2013 - 2014